chiefrie اخبار کارخانه افغانستان کارخانه تولید مواد مخدر

chiefrie: اخبار کارخانه افغانستان کارخانه تولید مواد مخدر مواد مخدر در ننگرهار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران

گت بلاگز اخبار حوادث عکس + محاکمه مرد اسیدپاش با شکایت 14 قربانی

پرونده مرد میانسالی که در جریان انتقام‌جویی از مردی در یکی از بوستان‌های تهران، 14 زن و کودک را قربانی اسیدپاشی کرده بود، جهت محاکمه به دادگاه ارسال شد.

عکس + محاکمه مرد اسیدپاش با شکایت 14 قربانی

محاکمه مرد اسیدپاش با شکایت 14 قربانی +عکس

عبارات مهم : ایران

پرونده مرد میانسالی که در جریان انتقام جویی از مردی در یکی از بوستان های تهران، 14 زن و کودک را قربانی اسیدپاشی کرده بود، جهت محاکمه به دادگاه ارسال شد.

به گزارش جام جم، فرشید 43 ساله متهم است 14 زن و کودک را قربانی اسیدپاشی کرده هست. او 18 خرداد امسال زمانی که به بوستان فداییان اسلام پایتخت رفته بود با خانواده ای که آنجا در حال بازی والیبال بودند، درگیر شده است و کارشان به زد وخورد کشید.

او که از این خانواده کینه به دل گرفته بود، از بوستان دور شد و ساعاتی بعد درحالی که ظرف اسیدی به دست داشت، به سمت خودروی آن خانواده رفت تا با پاشیدن اسید آن را تخریب کند که ناگهان ظرف اسید به اطراف پاشیده شد و هفت کودک و هفت زن را مجروح کرد.

عکس + محاکمه مرد اسیدپاش با شکایت 14 قربانی

او بعد از دستگیری با دستور قاضی دشتبان، بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران روانه زندان شد. با گذشت هفت ماه از این ماجرا، عامل اسیدپاشی از زندان به شعبه دهم دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد و در جریان آخرین دفاعش گفت: من از کاری که انجام دادم، پشیمانم. فقط به خاطر عصبانیتی که از آن خانواده داشتم، می خواستم خودرویشان را تخریب کنم.

پرونده متهم به اتهام اسیدپاشی و ایجاد مصدومیت جهت شاکیان پرونده با صدور جلب به دادرسی به دادگاه ارسال شد تا او بزودی محاکمه شود.

پرونده مرد میانسالی که در جریان انتقام‌جویی از مردی در یکی از بوستان‌های تهران، 14 زن و کودک را قربانی اسیدپاشی کرده بود، جهت محاکمه به دادگاه ارسال شد.

واژه های کلیدی: ایران | زندان | قربانی | پرونده | خانواده | اسیدپاشی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog